VERZEKERINGEN - SOCIALE BIJDRAGEN

Nu reeds uw sociale bijdragen 2020 bijsturen?

Voorlopige bijdragen en eindafrekening

Door de verhoging van de minimumbezoldigingsvereiste om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te genieten, zijn de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 mogelijk te laag. Hoe kunt u berekenen of dat voor u ook het geval is? Kunt u nu reeds bijsturen?

 

Voorlopige bijdragen. Sociale bijdragen voor zelfstandigen worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Daar uw netto belastbaar inkomen voor 2020 nog niet gekend is, betaalt u eerst zgn. voorlopige sociale bijdragen op uw inkomen van drie jaar terug. Uw voorlopige bijdragen voor 2020 worden dus berekend op het geïndexeerd (coëfficiënt voor 2020 is 1,0522372) netto belastbaar inkomen van 2017.

Eindafrekening. Pas nadat de fiscus in 2021 of 2022 het definitieve netto belastbaar inkomen van 2020 doorgegeven heeft aan de sociale kas, zal u de eindafrekening krijgen. Onnodig te zeggen dat dit soms tot onaangename verrassingen leidt.

Hoeveel voorlopige sociale bijdragen?

Voorlopige bijdragen berekenen. Stel dat uw netto belastbaar inkomen van 2017 € 30.000 bedraagt, dan zal uw sociale kas de voorlopige bijdragen berekenen op het geïndexeerd bedrag, zijnde € 31.567,12 (€ 30.000 x 1,0522372). Per kwartaal zal zij u dan € 1.617,81 aan sociale bijdragen aanrekenen (€ 31.567,12 x 20,5% / 4). Daarbovenop betaalt u ook nog beheerskosten (tussen 3,05% en 4,25%) aan uw sociale kas.

Minimumbijdrage. Hoewel uw sociale bijdragen afhangen van uw inkomsten, zijn zelfstandigen in hoofdberoep steeds per kwartaal een minimumbijdrage verschuldigd. Voor 2020 bedraagt die minimumbijdrage 20,5% op een netto belastbaar beroepsinkomen van € 13.993,78. Concreet betaalt elke zelfstandige in hoofdberoep dus per kwartaal minstens een minimumbijdrage van € 717,18 plus beheerskosten.

Anticipeer en optimaliseer

Netto belastbaar inkomen 2020 ramen. Uw definitieve sociale bijdragen zullen berekend worden op uw netto belastbaar inkomen van 2020. Om het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting te genieten, heeft u vermoedelijk sinds 2018 uw inkomen (inclusief voordelen van alle aard) aangepast om te voldoen aan de minimumbezoldigingsvereiste van in principe € 45.000. Als u dan nu niet ingrijpt, kunt u in 2021 of 2022 een hoge afrekening verwachten. 

Tellent to the rescue

Neem tijdig contact op met Tellent en laat de sociale bijdragen berekenen op het geschat netto belastbaar inkomen van 2020. Doordat de bijkomende bijdrage fiscaal aftrekbaar is, verlaagt het netto belastbaar inkomen van 2020, waardoor de afrekening van de sociale bijdragen lager ligt dan wanneer men zou wachten tot 2021. Bovendien zal men hierdoor in 2020 ook minder personenbelasting verschuldigd zijn.

 

Bron:  ondernemingsdatabank - Indicator NV

Afkoop studiejaren: overgangsregeling loopt dit jaar af

Als zelfstandige ondernemer heb je enkele mogelijkheden om je pensioen te verhogen. Dankzij de regularisatie van studiejaren kan je bijvoorbeeld studiejaren afkopen om zo je pensioenbedrag te verhogen. De voorwaarden van het systeem zijn op vandaag niet eenduidig. Er bestaat namelijk een oude regeling, een nieuwe regeling én een overgangsperiode die dit jaar afloopt.

Wat is het afkopen van studiejaren?

Via de ‘regularisatie van studiejaren’ laat je jouw studiejaren meetellen als ‘gewerkte jaren’ voor de berekening van je pensioen. Op die manier zal je wettelijk pensioen meestal hoger liggen. Let wel: dit zal er niet voor zorgen dat je vroeger met pensioen kan, maar heeft enkel gevolgen voor je pensioenbedrag.

De voorwaarden van het systeem zijn op vandaag niet eenduidig. Er bestaat namelijk een oude regeling, een nieuwe regeling én een overgangsperiode tussen deze twee.

Overgangsperiode

In 2017 werd het systeem van de afkoop van studiejaren grondig hervormd. Op 1 december 2017 startte een overgangsperiode die afloopt op 1 december 2020.

Tijdens deze overgangsperiode hebben zelfstandige ondernemers nog de mogelijkheid om de studieperiode af te kopen volgens de ‘oude’ regels. In die ‘oude’ regeling gelden andere voorwaarden en modaliteiten dan in de ‘nieuwe’ regeling die in 2017 werd ingevoerd. De nieuwe regeling is meestal voordeliger dan de oude. Bij de oude regelgeving staat het ‘alles-of-niets’-principe bijvoorbeeld centraal. Je bent verplicht om meteen de volledige studieperiode te laten gelijkstellen en dus te betalen. In de nieuwe regeling kan je echter kiezen hoeveel jaren je regulariseert. Hier zijn wel enkele beperkingen aan verbonden.

Keuze maken

Wil je gebruik maken van de ‘oude’ regeling, bijvoorbeeld omdat je niet aan de voorwaarden van de ‘nieuwe’ regeling voldoet, dan moet je vóór 1 december 2020 een aanvraag indienen. Je kan de aanvraag indienen via je sociaal verzekeringsfonds. Vanaf 1 december 2020 kan je geen gebruik meer maken van de ‘oude’ regeling.

Het einde van de overgangsperiode heeft ook een impact op de berekening van de bijdragen voor de afkoop van studiejaren in de ‘nieuwe’ regeling:

Voor aanvragen ingediend tijdens de overgangsperiode, dus tot en met 30 november 2020:

  • De bijdrage voor de afkoop van een studiejaar in de ‘nieuwe’ regeling is een forfaitaire bijdrage (de bijdrage is dus voor alle zelfstandigen gelijk). Op dit moment is de bruto kostprijs voor de afkoop van 1 studiejaar 1.529,96 euro.

  • Enkel voor studieperiodes gelegen vóór 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag wordt de bijdrage actuarieel berekend. De bijdragen berekend volgens de actuariële methode liggen doorgaans een pak hoger dan de forfaitaire bijdragen.  

Voor aanvragen ingediend vanaf 1 december 2020:

  • De actuariële berekening wordt de algemene regel.

  • De forfaitaire bijdrage wordt enkel nog toegepast als de aanvraag tot afkoop van studiejaren gebeurt binnen een termijn van 10 jaar na het behalen van het laatste diploma dat voor de afkoop in aanmerking komt.

Hoeveel brengt het op?

Elk studiejaar dat je afkoopt, doet je pensioenbedrag stijgen. De netto-opbrengst van het afkopen van studiejaren hangt af van je loopbaan en is voor iedereen anders.

Het is belangrijk dat je nagaat of het afkopen van studiejaren voor jou interessant is en welke regeling het voordeligste is. Daarvoor moet je hele loopbaan in kaart gebracht worden.

Tellent staat haar klanten hierin graag bij. Je kan via het sociaal verzekeringsfonds een aanvraag indienen die we vervolgens aan het RSVZ overmaken voor de berekening. Nadien geven we je graag advies op maat over de raming en de kostprijs van het afkopen van studiejaren.

ITAA erkenning

Tellent BV is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 50.758.379 

Olivier Van Damme is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 11.242.502

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor de Cookieverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be