BTW vrijstelling in de medische sector. Nieuwe regelgeving vanaf 01/01//2022
 
Zoals reeds lang aangekondigd, verstrengt de wetgever de vrijstelling vanaf 01/01/2022.
 
In casu blijft deze enkel geldig voor medische prestaties die een therapeutisch doel dienen.
Hieronder verstaat men diagnose, verzorging, genezing van ziekte of gezondheidsproblemen, alsook behoud, herstel en preventie ervan.
Aan de ander kant definieert de circulaire per beroepscategorie of zij nu ook de vrijstelling mogen toepassen, indien dit een therapeutisch doel heeft.
 
Tandarts
 
Alles wat niet valt onder dit therapeutisch doel, valt dus ook niet meer onder de vrijstelling en wordt vanaf 01/01/2022 belast met 21% BTW.
Zolang deze prestaties < 25.000 EUR op jaarbasis bedragen, kan u via de 'vrijstelling kleine onderneming' alsnog vermijden om effectief deze BTW te moeten aanrekenen aan uw patiënt.
U wordt dan een 'gemengde BTW belastingplichtige'.
De prestatie zonder therapeutisch doel die de 25.000 EUR overschrijdt als ook alle volgende van het boekjaar alsook het daaropvolgende boekjaar zullen echter steeds MET BTW belast worden.
 
De circulaire maakt duidelijk dat elke situatie op zich bekeken moet worden. 
Het is niet omdat het RIZIV een prestatiecode heeft voorzien, dat deze van de vrijstelling kan blijven genieten.
Andersom is het ook NIET zo dat alle prestaties zonder RIZIV-code automatisch MET BTW moeten belast worden. 
 
 
doctor
 
 
Het zijn de feiten die dit bepalen en het is aan de zorgverlener om dit te beslissen en ook ahv het dossier aan te tonen.
Controles kunnen plaatsvinden, zij het steeds op geanonimiseerde dossiers.
 
Voor meer informatie kan u altijd contact met ons opnemen.

ITAA erkenning

Tellent BV is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 50.758.379 

Olivier Van Damme is ITAA erkend als Tax Accountant onder nr 11.242.502

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor de Cookieverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be