poz

 

 

 

 

 

 

 

 

POZ: WAT IS HET EN VOORAL IS HET INTERESSANT VOOR U?

Zelfstandigen met een vennootschap hadden tot 2017 een streepje voor : naast VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), konden zij ook sparen onder de vorm van een groepsverzekering of IPT (Individuele Pensioen Toezegging). Om de zelfstandigen zonder vennootschap ook deze mogelijkheid te geven, heeft het zomerakkoord een nieuwe pensioenspaarvorm in het leven geroepen, naast de VAPZ : de POZ = Pensioen Overeenkomst voor Zelfstandigen. Het is dus een nieuwe mogelijkheid om fiscaal-vriendelijk een extra-legaal pensioen op te bouwen.

Wie kan er van POZ gebruik maken?

  • Alle zelfstandigen zonder vennootschap ( eenmanszaken)
  • Meewerkende echtgenoten

Wat is het voordeel van de POZ?

Alle bijdragen die u stort in het kader van een afgesloten POZ-overeenkomst met uw verzekeringsinstelling, zijn aftrekbaar aan 30%, onder de voorwaarde dat deze stortingen de 80% regel niet overschrijden.  Deze belastingvermindering krijgt u dus enkel als uw totale pensioenopbouw (dus ook de opbouw via uw VAPZ stortingen) minder dan 80% bedraagt van uw wettelijk rustpensioen. 

Waarmee moet u rekening houden als u overweegt een POZ overeenkomst af te sluiten?

Hou best rekening met volgende volgorde om meest voordelig te sparen voor een extra-legaal pensioen: (in dalende volgorde van fiscale voordelen)

  1. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
  2. Gewoon pensioensparen via individuele levensverzekering (960 EUR)
  3. Klassiek Lange Termijnsparen 
  4. POZ
  5. 'Verhoogd' pensioensparen (1230 EUR)
  6. Andere beleggingen

Is de POZ interessant voor mij?

De wetgever heeft in feite een beetje de kans gemist om van de POZ een interessant gegeven te maken. Voor zelfstandigen met een jaarlijks netto-inkomen (winst) van rond de 20.000 EUR is het sop de kool in feite niet waard. Zelfstandigen met een hoger netto-inkomen zullen hierin meer hun gading vinden, maar vaak zullen deze zelfstandigen al overgegaan zijn naar een of andere vennootschapsvorm. Het feit dat een backservice hierop nooit kan betrekking hebben op 2017 of vroeger, speelt hierbij natuurlijk een rol. 

Nog vragen over de POZ?

Tellent staat steeds klaar om uw vragen te beantwoorden. 

BIBF erkenning

Tellent BV is BIBF erkend onder nr 70471712

Olivier Van Damme is BIBF erkend onder nr 30288450

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be