Wanneer krijg ik mijn BTW-tegoed terug?

 

Een veelgestelde vraag bij klanten is wanneer men het tegoed aan BTW terugkrijgt. In principe zou het tegoed aan BTW op het einde van de maand die volgt op het indienen van de BTW-aangifte op uw rekening gestort moeten worden. Dan moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen en mag er geen sprake zijn van een teruggave controle.

Om het tegoed aan BTW terug te krijgen, moet het tegoed eerst groot genoeg zijn. Voor kwartaalaangevers moet het gaan om 620 EUR, voor maandaangevers moet het tegoed minstens 1.500 EUR bedragen. Alleen voor de kwartaalaangifte voor het vierde kwartaal of de maandaangifte over de maand december moet het tegoed maar 250 EUR bedragen.

Daarnaast moet u ook op het vakje voor de teruggave hebben aangekruist op de BTW-aangifte. De BTW-administratie stort dus geen tegoeden automatisch terug. Tenslotte moet u voor een terugbetaling binnen de maand ook ervoor hebben gezorgd dat u de vorige aangiften van dat jaar tijdig hebt ingediend en de eventuele verschuldigde BTW naar aanleiding van de vorige aangiftes correct en tijdig hebt betaald.

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, kan u dus uw BTW-tegoed terugvragen en binnen de maand op de rekening teruggestort krijgen. Er is echter een controlehindernis. Een BTW-tegoed terugvragen kan namelijk aanleiding geven tot een teruggavecontrole. Indien dit het geval is, wordt de terugbetaling uitgesteld tot het einde van de tweede maand na de maand van indiening van de aangifte.

 

 

Een veelgestelde vraag bij klanten is wanneer men het tegoed aan BTW terugkrijgt. In principe zou het tegoed aan BTW op het einde van de maand die volgt op het indienen van de BTW-aangifte op uw rekening gestort moeten worden. Dan moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen en mag er geen sprake zijn van een teruggavecontrole.

Om het tegoed aan BTW terug te krijgen, moet het tegoed eerst groot genoeg zijn. Voor kwartaalaangevers moet het gaan om 620 EUR, voor maandaangevers moet het tegoed minstens 1.500 EUR bedragen. Alleen voor de kwartaalaangifte voor het vierde kwartaal of de maandaangifte over de maand december moet het tegoed maar 250 EUR bedragen.

Daarnaast moet u ook op het vakje voor de teruggave hebben aangekruist op de BTW-aangifte. De BTW-administratie stort dus geen tegoeden automatisch terug. Tenslotte moet u voor een terugbetaling binnen de maand ook ervoor hebben gezorgd dat u de vorige aangiften van dat jaar tijdig hebt ingediend en de eventuele verschuldigde BTW naar aanleiding van de vorige aangiftes correct en tijdig hebt betaald.

Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, kan u dus uw BTW-tegoed terugvragen en binnen de maand op de rekening teruggestort krijgen. Er is echter een controlehindernis. Een BTW-tegoed terugvragen kan namelijk aanleiding geven tot een teruggavecontrole. Indien dit het geval is, wordt de terugbetaling uitgesteld tot het einde van de tweede maand na de maand van indiening van de aangifte.

Een teruggavecontrole is in principe willekeurig. De BTW-administratie in Brussel bepaalt welke dossiers er geselecteerd worden. Het staat ook los van andere BTW-controles. U kan dus perfect de vorige maand een grondige BTW-controle hebben gehad en naar aanleiding van uw aanvraag tot terugbetaling een nieuwe controle krijgen. In principe staat de controle ook los van het teruggevraagde bedrag, maar in de praktijk blijkt dat het bedrag toch een rol speelt. Iemand die 10.000 EUR BTW terugvraagt, krijgt sneller een teruggavecontrole dan iemand die 1.000 EUR terugvraagt.

Daarbij moet er ook opgemerkt worden dat niet het bedrag van de aangifte daarvoor als basis wordt gebruikt, maar wel het bedrag dat werkelijk terugbetaald moet worden. U kan dus perfect op de BTW-aangifte een BTW-tegoed hebben van 700 EUR, maar doordat u de vorige kwartalen ook geen BTW-tegoed hebt teruggevraagd is het totale saldo opgelopen tot bijvoorbeeld 3.000 EUR. Ook dan is de kans groter dat u een teruggavecontrole zal krijgen. Daarom raden wij onze klanten om het BTW-tegoed niet te hoog laten oplopen

BIBF erkenning

Tellent BV is BIBF erkend onder nr 70471712

Olivier Van Damme is BIBF erkend onder nr 30288450

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be