Afkoop studiejaren: overgangsregeling loopt dit jaar af

Als zelfstandige ondernemer heb je enkele mogelijkheden om je pensioen te verhogen. Dankzij de regularisatie van studiejaren kan je bijvoorbeeld studiejaren afkopen om zo je pensioenbedrag te verhogen. De voorwaarden van het systeem zijn op vandaag niet eenduidig. Er bestaat namelijk een oude regeling, een nieuwe regeling én een overgangsperiode die dit jaar afloopt.

Wat is het afkopen van studiejaren?

Via de ‘regularisatie van studiejaren’ laat je jouw studiejaren meetellen als ‘gewerkte jaren’ voor de berekening van je pensioen. Op die manier zal je wettelijk pensioen meestal hoger liggen. Let wel: dit zal er niet voor zorgen dat je vroeger met pensioen kan, maar heeft enkel gevolgen voor je pensioenbedrag.

De voorwaarden van het systeem zijn op vandaag niet eenduidig. Er bestaat namelijk een oude regeling, een nieuwe regeling én een overgangsperiode tussen deze twee.

Overgangsperiode

In 2017 werd het systeem van de afkoop van studiejaren grondig hervormd. Op 1 december 2017 startte een overgangsperiode die afloopt op 1 december 2020.

Tijdens deze overgangsperiode hebben zelfstandige ondernemers nog de mogelijkheid om de studieperiode af te kopen volgens de ‘oude’ regels. In die ‘oude’ regeling gelden andere voorwaarden en modaliteiten dan in de ‘nieuwe’ regeling die in 2017 werd ingevoerd. De nieuwe regeling is meestal voordeliger dan de oude. Bij de oude regelgeving staat het ‘alles-of-niets’-principe bijvoorbeeld centraal. Je bent verplicht om meteen de volledige studieperiode te laten gelijkstellen en dus te betalen. In de nieuwe regeling kan je echter kiezen hoeveel jaren je regulariseert. Hier zijn wel enkele beperkingen aan verbonden.

Keuze maken

Wil je gebruik maken van de ‘oude’ regeling, bijvoorbeeld omdat je niet aan de voorwaarden van de ‘nieuwe’ regeling voldoet, dan moet je vóór 1 december 2020 een aanvraag indienen. Je kan de aanvraag indienen via je sociaal verzekeringsfonds. Vanaf 1 december 2020 kan je geen gebruik meer maken van de ‘oude’ regeling.

Het einde van de overgangsperiode heeft ook een impact op de berekening van de bijdragen voor de afkoop van studiejaren in de ‘nieuwe’ regeling:

Voor aanvragen ingediend tijdens de overgangsperiode, dus tot en met 30 november 2020:

  • De bijdrage voor de afkoop van een studiejaar in de ‘nieuwe’ regeling is een forfaitaire bijdrage (de bijdrage is dus voor alle zelfstandigen gelijk). Op dit moment is de bruto kostprijs voor de afkoop van 1 studiejaar 1.529,96 euro.

  • Enkel voor studieperiodes gelegen vóór 1 januari van het jaar van de 20ste verjaardag wordt de bijdrage actuarieel berekend. De bijdragen berekend volgens de actuariële methode liggen doorgaans een pak hoger dan de forfaitaire bijdragen.  

Voor aanvragen ingediend vanaf 1 december 2020:

  • De actuariële berekening wordt de algemene regel.

  • De forfaitaire bijdrage wordt enkel nog toegepast als de aanvraag tot afkoop van studiejaren gebeurt binnen een termijn van 10 jaar na het behalen van het laatste diploma dat voor de afkoop in aanmerking komt.

Hoeveel brengt het op?

Elk studiejaar dat je afkoopt, doet je pensioenbedrag stijgen. De netto-opbrengst van het afkopen van studiejaren hangt af van je loopbaan en is voor iedereen anders.

Het is belangrijk dat je nagaat of het afkopen van studiejaren voor jou interessant is en welke regeling het voordeligste is. Daarvoor moet je hele loopbaan in kaart gebracht worden.

Tellent staat haar klanten hierin graag bij. Je kan via het sociaal verzekeringsfonds een aanvraag indienen die we vervolgens aan het RSVZ overmaken voor de berekening. Nadien geven we je graag advies op maat over de raming en de kostprijs van het afkopen van studiejaren.

BIBF erkenning

Tellent BV is BIBF erkend onder nr 70471712

Olivier Van Damme is BIBF erkend onder nr 30288450

Algemene en factuurvoorwaarden + Privacyverklaring

Klik hier voor de algemene en factuurvoorwaarden.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Latest Blog

Contact Us

Kantoor: Kemzekedorp 34, B-9190 Kemzeke (Stekene) 
Telefoon: +32 (0)479 08 85 85 
E-Mail: Olivier.vandamme@tellent.be
Web: http://tellent.be